Millenium Building / Milenyum Binası • Ground Floor
  • Telephone Central
  • Pharmacy Faculty Laboratories
  • Classrooms (M10x)
 • First Floor
  • Pharmacy Faculty
  • Classrooms (M20x)
 • Second Floor
  • Library
  • Common (Free) PC Lab
 • Zemin Kat
  • Telefon Santrali
  • Eczacılık Fakültesi Labaratuvarları
  • Derslikler (M10x)
 • Birinci Kat
  • Eczacılık Fakültesi
  • Derslikler (M20x)
 • İkinci Kat
  • Kütüphane
  • Ortak (Serbest) Bilgisayar Labaratuvarı