Girne American University - Engineering Faculty
   Student Information Portal

Visitor

Technical Trip to Power Plant / Elektrik Santrali Teknik Gezisi
EVENT DETAILS
Date  : 20.12.2023
Time  : 08:45
Place : Teknecik Power Plant / Teknecik Elektrik Santrali
Electrical-Electronics Engineering and Mechanical Engineering Students had a trip to Teknecik Power Plant
Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Makina Mühendisliği Öğrencileri Teknecik Elektrik Santralini gezisi

During our trip to Teknecik Power Plant, our students gained useful information about the operation of the power plant and the current electricity production methods throughout TRNC. Our students, who had the opportunity to watch the work on site, toured the entire facility under the guidance of authorized engineers and received satisfactory answers to their questions.

We would like to thank all Teknecik employees, especially Teknecik power plant chief Naci Kurra and our guide engineer Mehmet Salih Sanat, for helping us during our trip, which was as entertaining as it was educational.

Teknecik Elektrik Santrali gezimizde öğrencilerimiz santralin işleyişi ve KKTC çapında mevcut elektrik üretim yöntemleri konularında yararlı bilgiler edinmişlerdir. Çalışmaları yerinde izleme fırsatı bulan öğrencilerimiz yetkili mühendisler rehberliğinde tüm tesisi gezerek sorularına doyurucu yanıtlar almışlardır.

Öğretici olduğu kadar eğlenceli geçen gezimizde bize yardımcı oldukları için başta Teknecik santral şefi Naci Kurra ve rehberimiz mühendis Mehmet Salih Sanatçı olmak üzere tüm Teknecik çalışanlarına teşekkür ediyoruz.


Management Building Entrance / Yönetim Binası Girişi


Briefing Room and Generator Model / Brifing Odası ve Jeneratör Modeli


Information Meeting / Bilgilendirme Toplantısı


Start of Trip / Gezi Başlangıcı


Fresh Air Intake Unit / Taze Hava Giriş Ünitesi


Diesel Tank / Mazot Deposu


Chimney of Steam Turbine Generator / Buhar Türbini Jeneratörü Bacası


Combustion Chamber (Outside) / Yanma Odası (Dış)


Entering to Generator Building / Jeneratör Binasına Giriş


Combustion Chamber (Inside) / Yanma Odası (İç)


Generator / Jeneratör


Generator and Turbine / Jeneratör ve Türbin


Control Room / Kontrol Odası


Control Units / Kontrol Üniteleri


Diesel Engine Radiators / Dizel Makine Radyatörleri


Diesel Engine Chimneys / Dizel Makine Bacaları


Diesel Engine During Maintenance / Dizel Makine Bakım Aşaması


Piston Liners / Piston Gömlekleri


Piston Covers / Piston Kapakları


Piston Valves / Piston Valfleri


Piston Rods / Piston Kolları


Crankshaft / Krank Mili


End of Trip / Gezi Sonu